Klauzula informacyjna

Zgodnie wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, iż: 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest HURTOWNIA NARZĘDZI “SEGER” ZYGMUNT, OZGA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Dębicy ul. Konarskiego 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000096408, NIP 8721001436, REGON 850057520. 
2. Twoje dane przetwarzane są w celu: 
a) realizacji zamówienia i wykonania umowy oraz prowadzenia konta osoby korzystającej z sklepu internetowego, (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), 
b) w celu subskrypcji newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) w przypadku wyrażania dodatkowej zgody na przesyłanie informacji handlowej. 
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów uczestniczącym w realizacji umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego. 
4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
5. Twoje dane będą przechowywane: 
a) nie dłużej niż przez czas niezbędny na wykonania zamówienia i realizacji umowy kupna – sprzedaży (rękojmia, gwarancja), 
b) do momentu żądania usunięcia z subskrypcji. 
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy podania danych w celu realizacji zamówienia – wykonania umowy może to skutkować odmową realizacji zamówienia.